Вакансії КЦПОММ

Список наявних вакансій у ДНЗ «КЦПОММ»:

1. Керівник фізичного виховання

Кількість ставок - 0,5

Вимоги, функціональні обов’язки:

Вища освіта, стаж не меньше 5 років. Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами закладу. Планує й організує проведення навчальних, факультативних і позааудиторних занять по фізичному вихованню (фізичній культурі) в закладі. Складає розклад занять, спортивних секцій, контролює їх проведення. Здійснює контроль за станом і експлуатацією наявних спортивних споруд і приміщень, дотриманням правил техніки безпеки, за збереженням і правильним використанням спортивної форми, інвентарю й устаткування. Організовує проведення комплексних спортивних заходів. Здійснює зв'язок зі спортивними організаціями, федераціями, асоціаціями міста, області. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. Складає звітність за установленою формою.

1. Вихователь

Кількість ставок - 1

Вимоги, функціональні обов’язки:

Вищу чи середня спеціальна освіта без вимог до стажу педагогічної роботи. Планує і організовує життєдіяльність здобувачів освіти та здійснює їх виховання. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально -психологічної реабілітації здобувачів освіти, їх соціальної та трудової адаптації. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти, здійснює заходи, які сприяють їх психо - фізіологічному розвитку. Сприяє формуванню моральних якостей громадянина, формує в них навичкикультури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення відшкідливих звичок.