Моніторинг навчальної діяльності

Стаття 48 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, дає таке визначення моніторингу якості освіти: «Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей».