Дуальна освіта

    Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

    Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

    Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Сайт МОН України

Наказ МОН № 916

Наказ про впровадження ДФН

Положення про впровадження ДФН

Освітня програма 

 

Перспективно-тематичний план

 

 

 Робочий навчальний план

ПЛАН (дорожня карта)

заходів впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників у Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.       

Підготовка та підписання протоколу намірів про спільну діяльність ЗП(ПТ)О – Підприємство щодо підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник, газорізальник»

жовтень 2020 р.

керівництво КЦПОММ

2.       

Наказ КЦПОММ щодо створення робочої групи за участі роботодавців для організації освітнього процесу в умовах виробництва

серпень 2020 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Кепша О.М.,

методист КЦПОММ

3.       

Організація діяльності робочої групи по забезпеченню реалізації плану дій, моніторингу, координації та контролю реалізації програм дуальної підготовки

жовтень 2020 р.

 

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

 

4.       

Вивчення можливостей організації ДФЗО в частині реалізації освітньої програми, адаптованих навчальних місць для практичної підготовки здобувачів освіти та кадрових ресурсів

жовтень 2020 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

5.       

Комплектування навчальної групи з професії «Електрогазозварник, газорізальник»

до 01 листопада 2020 р.

педагогічний колектив КЦПОММ

6.       

Узгодження з підприємством фахівців-наставників, які відповідають за практичну підготовку на виробництві

до 01 листопада 2020 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

7.       

Розробка навчально-плануючої документації.Корегування робочою групою змісту освітніх програм уточнення елементів дуальної системи навчання, змісту професійно-практичної підготовки з урахування епідемічної ситуації

Жовтень-листопад 2020 р.

 

 

 

Робоча група

8.       

Модернізація змісту кваліфікаційних пробних робіт з урахування епідемічної ситуації

березень 2021 р.

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

9.       

Підготовка освітнього процесу спільно з АТ «ПівдГЗК»

до 01 листопада 2020 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н, Щебетаха Р,М., начальник відділу навчання та розвитку персоналу АТ «ПівдГЗК»

10.   

Укладання  3-х сторонніх договорів (здобувач освіти, КЦПОММ, АТ «ПівдГЗК»)

вересень 2020 р.

керівництво КЦПОММ

11.   

Організація роботи з оновлення  змісту професійно-практичної підготовки, перегляд переліків робіт на розряд  

серпень 2020 р.

Грищук Т.С.,

методист НМЦ ПТО,

Корнієнко О.В.,

ст. майстер

12.   

Розробка навчального плану з урахуванням потреб роботодавців при впровадженні елементів дуальної освіти

червень-серпень 2020 р.

Ломакіна С.А.,

заст.директора з НР

Кепша О.М.,

методист КЦПОММ

13.   

Розробка графіка переміщення учнів між робочими навчальними місцями виробничих підрозділів підприємств (у разі необхідності)

згідно з графіком освітнього процесу

Корнієнко О.В.,

ст. майстер, Сисоєва Г.В., майстер в/н

14.   

Моніторинг процесу реалізації дуальної форми здобуття освіти

січень 2021 р., червень 2021 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Кепша О.М., методист,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

15.   

Проходження педагогами КЦПОММ стажування на виробничих місцях підприємств

протягом року

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер,Михайлюта А.С.,

інспектор в/к

16.   

Проведення інструктажу з охорони праці зі здобувачами освіти КЦПОММ

згідно з графіком

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

17.   

Організація контролю за веденням навчально-облікової документації майстром в/н, наставниками

протягом року

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер

18.   

Систематичний контроль за результатами практичної підготовки учнів на робочих місцях спільно з наставниками

протягом року

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР,

Корнієнко О.В., ст. майстер

19.   

Контроль записів учнів у щоденниках щодо виконання ними графіків освітнього процесу

протягом року

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

20.   

Облік виконаних робіт здобувачами освіти згідно з укладеними договорами

протягом року

Корнієнко О.В., ст. майстер,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

21.   

Оцінювання результатів здобутих кваліфікацій учнями КЦПОММ, присвоєння відповідного кваліфікаційного рівня

по закінченню навчального року

 

Сисоєва Г.В., майстер в/н

22.   

Звіт за результатами роботи з впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти

грудень 2020 р., червень 2021 р.

Красота Л.М.,

заст. директора з НВР, Кепша О.М., методист,

Сисоєва Г.В., майстер в/н

 

23.   

Створення на сайті КЦПОММ сторінки «Дуальна освіта»

вересень 2020р.

Кепша О.М.,

методист КЦПОММ,

Петрова Н.А., Лапчик Є.О., викладачі КЦПОММ

24.   

Вивчення позитивного досвіду ЗП(ПТ)О та поширення власного  досвідуз упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в освітній процес для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

протягом року

Адміністрація КЦПОММ, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

25.   

Висвітлення у ЗМІ, соціальних мережах ходу упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в КЦПОММ

протягом року

Сисоєва Г.В.,майстер в/н,

Петрова Н.А., Лапчик Є.О., викладачі КЦПОММ

Методист                                         Кепша О.М.

 

Посібник дуальної освіти