Методична робота

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.
 • напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
 • розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
 • інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
 • особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;
 • сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
 • комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
 • впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
 • забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
 • удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;
 • підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;

Плануюча документація педагога