Індивідуальні та колективні заходи

«Не соромтеся вчитися і в зрілому віці. 

Краще навчитися пізно, ніж ніколи» 

Езоп

     Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітньому середовищі, заміну шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними, дієвими та адаптованими до сьогодення.

     Важливу роль у забезпеченні реформування професійної (професійно-технічної) освіти відіграє модернізація навчально-методичної роботи,  що полягає  у стимулюванні  професійного зростання педагогічних працівників, підвищенні їх професійної майстерності, пошуку нових ефективних форм та методів навчання.

     Успішно реалізувати завдання щодо  якісної підготовки  кваліфікованих робітників, які досконало володіють професійними знаннями та практичними навичками, уміло застосовують сучасні виробничі технології, матеріали та інструменти, здатний педагог, який має високий рівень професійної компетентності, інтелігентності, розвинені творчі здібності, здатність до безперервної освіти. Педагогічному працівнику, який прагне до особистісного зростання, самовдосконалення, не обійтися без тренінгових занять, які можуть стати програмою розвитку ефективних навичок ключових компетенцій.

     Тренінг, як форма організації заняття, сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають продуктом самостійної діяльності його учасників,  їх активної  взаємодії.

     Ведучим (тренером) занять є методист ЗП(ПТ)О, його учасниками – викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі та інші категорії педагогічних працівників. Робота проводиться в малих групах, рекомендована кількість учасників, залежно від тематики та змісту заняття – 10-15 осіб.

Збірка тренінгів «Вчитель – вічний учень» / Ліана Гоменюк. - ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей». - 2017