Соціальний захист

Соціальний захист учнів

 Охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

 

Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу

Важливим аспектом роботи КЦПОММ є соціальний захист дітей. Це питання постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді профілактики правопорушень, засіданнях учнівського самоврядування.

У закладі щорічно створюється банк даних дітей різних соціальних категорій. Оформлено списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей зі статусом, дітей із багатодітних сімей та дітей групи ризику. Це дає змогу тримати на постійному контролі навчання, відвідування, умови проживання в сім'ях таких дітей, тримати в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих. У центрі розроблено заходи із соціального захисту.

 

Документи:

  • Правова допомога ветеранам війни
  • Питання стипендіального забезпечення. Витяг з постанови КМУ від 12.07.2004 №882 (зі змінами та доповненнями)
  • Деякі питання стипендіального забезпечення. Витяг з постанови КМУ від 28.12.2016 № 1050
  • Порядок призначення стипендії здобувачам освіти КЦПОММ