Робота методичних комісій

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична комісія гарячої обробки металів

Тема, над якою працює комісія: Комплексне застосування нових сучасних виробничих та педагогічних технологій при підготовці кваліфікованих робітників зварювальних професій

План роботи методичної комісії гарячої обробки металів

 Методична комісія холодної обробки металів

Тема, над якою працює комісія: Розробка дидактичного забезпечення для особистісно орієнтованого навчання

План роботи методичної комісії холодної обробки металів

 

  Методична комісія електротехнічних дисциплін

Тема, над якою працює комісія: Підвищення якості підготовки спеціалістів електротехнічних професій через оновлення змісту професійної підготовки

План роботи методичної комісії електротехнічних дисциплін

 

Методична комісія машиністів крана металургійного виробництва

Тема, над якою працює комісія: Впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних технологій підготовки конкурентоспроможних робітників металургійних професій

План роботи методичної комісії машиністів крана металургійного виробництва

Методична комісія кухарів

Тема, над якою працює комісія: Впровадження в навчальний процес навчально-методичного комплексу при підготовці робітників кулінарних професій

План роботи методичної комісії кухарів

 

 Методична комісія філологічних дисциплін

Тема, над якою працює комісія: Професійна спрямованість викладання предметів суспільно-гуманітарних дисциплін

План роботи методичної комісії філологічних дисциплін

 

Histori

Методична комісія суспільно-економічних дисциплін

Тема, над якою працює комісія: Розвиток критичного мислення здобувачів освіти на уроках суспільно-економічних дисциплін

План роботи методичної комісії суспільно-економічних дисциплін

 

Методична комісія фізико-математичних та природничих дисциплін

Тема, над якою працює комісія: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу з використанням інноваційних методів навчання

План роботи методичної комісії фізико-математичних та природничих дисциплін