Психологічна служба

Психологічна служба закладу (практичний психолог та соціальний педагог) діє в межах таких національних програм:

 • протидія торгівлі людьми;
 • протидія випадкам булінгу;
 • протидія насильству в сім'ї;
 • робота з дітьми, що мають особливі освітні потреби;
 • підвищення психологічної грамотності всіх учасників освітнього процесу.

У своїй діяльності соціальний педагог та психолог керуються:

З метою забезпечення оптимальних умов для саморозвитку дітей та молоді у системі освіти України, згідно Закону "Про освіту" статті 21 діє психологічна служба, яка виконує такі функції:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостейучнів,груп;
 • надання допомоги викладачу в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • соціальний захист групи, класу від окремих осіб;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей викладачів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, викладачами, майстрами, батьками;
 • установлення професійних зв'язків із закладами, які забезпечують соціальний захист: заступником голови адміністрації із соціальних питань; працівниками відділу освіти, соціального захисту, центру зайнятості, правоохоронних органів, відділу культури; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, медико-експертної комісії, соціальних служб для дітей, молоді та сім'ї, територіального Центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій.

Навіщо потрібний психолог?

Психолог здійснює психолого-педагогічний супровід освітнього процесу з метою забезпечення нормального розвитку дитини (відповідно до норми розвитку у відповідному віці).

Завдання, котрі реалізує психолог в межах соціального захисту:

 • Проведення комплексної психодіагностики з метою отримання інформації про особистість.
 • Дослідження особистісних рис, акцентуацій характеру, особливостей взаємин. Таку узагальнену інформацію психолог надає соціальному педагогу, дані оформлює у вигляді психологічної характеристики.
 • Консультування (разове, короткострокове, середньострокове, довгострокове).
 • Проведення тренінгових занять з метою покращення адаптації учнів, сприяння саморозкриття, індивідуальних особливостей, здібностей, захоплень, життєвих планів, реалізації можливостей та внутрішнього потенціалу особистості дитини.
 • Проведення індивідуальних і групових бесід, лекцій, семінарів.
 • Психолог висвітлює на консиліумах, педрадах, батьківських зборах причини та наслідки психологічних проблем, які можуть бути актуальними і спричинити прояви дезадаптації учнів.
 • Надає рекомендації класним керівникам, вчителям щодо психологічних особливостей роботи із дітьми.

У функції психолога входять:

1.Психологічна діагностика;

2.Корекційна робота;

3.Консультування батьків і педагогів;

4.Психологічна просвіта;

5.Психопрофілактична робота;

6.Організаційно-методична робота.

 

Питання, по яких можна і потрібно звертатися до психолога:

 • Труднощі внавчанні
 • Взаємини в групі
 • Взаємини з батьками
 • Самоврядність і саморозвиток

 

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правовогозахисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У закладах П(ПТ)О він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог, як фахівець повинен дотримуватись таких основних норм та правил:

 • Толерантність – соціальний педагог повинен терпляче ставитися до своїх клієнтів і не виражати до них як несимпатії, та кінеантипатії.
 • Конфіденційність отриманої інформації – соціальний педагог немає права розголошувати отриману інформацію про свого клієнта, про його проблеми та негаразди, окрім таких винятків: якщо ця інформація може нашкодити клієнту чи комусь іншому; якщо ця інформація потрібна для проведення слідства; та інші випадки, що передбачені чинним законодавством України, тоді інформація підлягає розголошенню.
 • Професіоналізм фахівця – соціальний педагог повинен мати належну освіту та належний рівень кваліфікації щоб плідно працювати в своїй галузі. Також соціальний педагог повинен підвищувати та покращувати свій рівень професіональності, вивчаючи і опрацьовуючи нові джерела і публікації, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень. Для підвищення своєї професійності соціальний педагог повинен також проходити курси підвищення кваліфікації, які діють при навчальних закладах, які готують соціальних педагогів.
 • Клієнтоцентризм – для соціального педагога інтереси клієнта повинні бути вище своїх власних інтересів.